menu
wybierz pilotem
Serwis Tv - Wrocław

Recykling telewizorów

  Jeśli posiadają Państwo telewizor LCD, LED lub plazmowy, który nie nadaje się do naprawy z powodu uszkodzenia mechanicznego lub kosztów naprawy przekraczających jego wartość możemy bezpłatnie odebrać go od Państwa, na terenie Wrocławia. W niektórych przypadkach możemy nawet zaproponować odkupienie pozostałych części telewizora.
Należy pamiętać, że nie wolno niepotrzebnego sprzętu RTV wyrzucać do śmietnika! Grozi za to kara grzywny nawet do 5000 zł.
W telewizorach są elementy zawierające szkodliwe substancje, które mogą zanieczyścić środowisko. Zgodnie z ustawą o ZSEE z 2005r osoba, która wyrzucając telewizor na śmietnik, łamie się prawo.
Elektrośmieci powinny być zbierane selektywnie, poddane bezpiecznemu przetworzeniu i przekazane do recyklingu. Niebezpieczne podzespoły przekazujemy wyspecjalizowanym firmom do utylizacji, a wartościowe części nadają się do ponownego wykorzystania.

Skup uszkodzonych telewizorów

  Telewizory LED nie starsze niż 5 lat, które nie nadaja się do naprawy, możemy odkupić na części. Bezpłatną wycenę zrobimy od ręki na warsztacie.

telewizor ze zbitą matrycą


Nie wyrzucaj telewizora na śmietnik

utylizacja telewizorówUszkodzone lub niepotrzebne telewizory, których nie opłaca się naprawiać, to tzw. elektrosmieci. Nie wolno się ich pozbywać w taki sam sposób jak inne odpady z gospodarstwa domowego. Zgodnie z polskim prawem elektro-odpady muszą być zbierane selektywnie, następnie poddawane recyklingowi. Część podzespołów nadaje się do ponownego wykorzystania, a jego niebezpieczne składniki są poddawane utylizacji przez wyspecjalizowane zakłady.
Nie jest też dobrym pomysłem gromadzenie niepotrzebnych telewizorów w domu lub piwnicy. Jest to niebezpieczne dla zdrowia i szkodliwe dla środowiska.
W elementach zamontowanych w telewizorach znajdują się szkodliwe substancje i metale ciężkie, jak rtęć, kadm i związki bromu. Szczególnie niebezpieczna jest rtęć, jej opary nawet w śladowych ilościach mogą powodować zaburzenia koordynacji ruchu i utratę wzroku. Polichlorowane bifenyle to substancja rakotwórcze, które mogą oddziaływać na wątrobę, śledzionę , nerki, i cały system nerwowy. Podobnie szkodliwy jest kadm, powoduje zmiany w nerkach, wywołuje nadciśnienie, deformację kości i w większym nasileniu nowotwory. Związki bromu wpływają na układ neurologiczny.
Najbardziej niebezpieczne są uszkodzone telewizory za zbitą matrycą lub kineskopem. W matrycy LCD są świetlówki, wypełnione gazem, który po pęknięciu wydostaje się na zewnątrz i stanowi niebezpieczeństwo dla zdrowia. Podobnie trujące właściwości ma luminofor ze zbitego kineskopu.
Nawet jak telewizor jest nieuszkodzony, a długo stoi nieużywany, to wysychają w nim kondensatory elektrolityczne, a zawarty w nich kwas siarkowy wydostaje się do otoczenia.
Niebezpieczne metale ciężkie zawarte są w najbardziej nowoczesnych telewizorach z podświetlaniem LED. Nawet diody świecące nie mogą dostać się do zwykłych odpadów.
Odstawienie niepotrzebnego telewizora do piwnicy lub na działkę, jest bezcelowe, na pewno nie da się go w przyszłości wykorzystać, nawet jak obecnie jeszcze działa, to na skutek bezczynności, wysychają kondensatory, a wilgoć powoduje mikro-upływności na wyprowadzeniach układów scalonych.
Niepotrzebnego telewizora trzeba pozbyć się z domu w sposób zgodny z prawem, przekazać go do recyklingu. Wystawiając go na śmietnik narażamy się na wysokie kary pieniężne, nawet do 5000 zł. Zatruwamy środowisko, bo szkodliwe związki chemiczne z elektro-odpadów dostają się do wód gruntowych.
Trzeba pamiętać, że nawet 80% części z telewizora nadaje się do ponownego wykorzystania. A tylko jego niewielka część jest dalej przekazana do utylizacji do specjalistycznych firm.


Oferta utylizacji telewizorów

Odbieramy bezpłatnie do recyklingu tylko telewizory LCD, LED i Plasma.

Nie przyjmujemy telewizorów i monitorów kineskopowych.


tel: 71-783-98-60 we Wrocławiu

 

Serwis Tv