menu
wybierz pilotem
  Serwis Tv - Wrocław
 

keywords: przestrojenia, telewizorów, Wrocław, naprawy, usługi, telewizor, audio, video, system, kodowania, koloru, fonii, wizji, standard telewizyjny, Polsce, PAL, SECAM, NTSC, NICAM, Polska, częstotliwości, podnośne, różnicowa, fonia, kablowa, równoległa, konwerter, systemu, przestrajanie, strojenie, ustawianie, zmiana, przestroić, wideo, rtv, odbiornik, tv, audio-wideo. World Voltage Frequency & TV System Table, by countries. Audio-wideo serwis tele-radiomechanika

Dlaczego trzeba przestrajać telewizory?

Przywożąc telewizor z zagranicy lub wyjeżdżając z telewizorem do innego kraju często spotykamy się z problemami. Odbiorniki przewidziane do pracy w danym kraju, w innym działają nieprawidłowo, mogą nie odbierać fonii lub koloru, a nawet wcale nie funkcjonować. Przyczyną tych problemów są różnice w standardach kodowania oraz w napięciach zasilających. Na pokazanej poniżej mapie świata zaznaczone są kolorami kraje i obowiązujący w nich standard nadawania programów telewizyjnych.

>

Aby porównać jakie są różnice w parametrach odbioru w różnych krajach świata sprawdź: Wykaz standardów telewizyjnych i napięć zasilających na świecie. (dokument w formacie PDF)

Systemy kodowania koloru

Telewizja w różnych krajach rozwijała się niezależnie, dlatego nie ma jednego zunifikowanego systemu kodowania koloru. Do najpopularniejszych systemów w telewizji analogowej należą: PAL, NTSC, SECAM. W Polsce do połowy lat dziewięćdziesiątych obowiązywał system SECAM, był to dominujący system w krajach bloku wschodniego. Obecnie w związku z dostosowaniem do standardów europejskich Polska zmieniła system kodowania koloru na PAL. Zmiana ta spowodowała, że jakość odbioru jest lepsza i nie ma już potrzeby przestrajania koloru w telewizorach przywiezionych z Europy Zachodniej. Nadal konieczne jest przestrajanie fonii. Sporym problemem jest także dostosowanie telewizorów z systemu NTSC, tu oprócz koloru często dostosowywać trzeba zasilacz do innego napięcia i przestrajać fonię. Szczegółowe różnice w poszczególnych krajach opisane są TUTAJ.

P A L
Phase Alternating Line

SYSTEM PAL PAL N PAL M
Line/Field 625/50 625/50 525/60
Horizontal Freq. 15.625 kHz 15.625 kHz 15.750 kHz
Vertical Freq. 50 Hz 50 Hz 60 Hz
Color Sub Carrier 4.433618 MHz 3.582056 MHz 3.575611 MHz
Video Bandwidth 5.0 MHz 4.2 MHz 4.2 MHz
Sound Carrier 5.5 MHz 4.5 MHz 4.5 MHz

SECAM
Sequential Couleur Avec Memoire or Sequential Color with Memory

SYSTEM SECAM B,G,H SECAM D,K,K1,L
Line/Field 625/50 625/50
Horizontal Frequency 15.625 kHz 15.625 kHz
Vertical Frequency 50 Hz 50 Hz
Video Bandwidth 5.0 MHz 6.0 MHz
Sound Carrier 5.5 MHz 6.5 MHz

N T S C
National Television System Committee

SYSTEM NTSC
Lines/Field 525/60
Horizontal Frequency 15.734 kHz
Vertical Frequency 60 Hz
Color Sub carrier Frequency 3.579545 MHz
Video Bandwidth 4.2 MHz
Sound Carrier 4.5 MHz

 

 

.

Wtyki i gniazda w sprzęcie audio-wideo.  Tutaj

Opis pasm i kanałów wykorzystywanych w telewizji kablowej. Tutaj


Serwis Tv