menu
wybierz pilotem
  Serwis Tv - Wrocław
 

keywords: przestrojenia, telewizorów, Wrocław, naprawy, hyperband, kablówka, telewizja kablowa, głowica, tuner, usługi, telewizor, audio, video, system, kodowania, koloru, fonii, wizji, standard telewizyjny, Polsce, PAL, SECAM, NTSC, NICAM, Polska, częstotliwości, podnośne, różnicowa, fonia, kablowa, równoległa, konwerter, systemu, przestrajanie, strojenie, ustawianie, zmiana, przestroić, wideo, rtv, odbiornik, tv, audio-wideo.

Dlaczego starsze telewizory nie odbierają niektórych programów z kablówki?

W okresie gdy nie było jeszcze telewizji kablowej sygnał telewizyjny nadawany był tylko w pasmach telewizyjnych: VHF1, VHF2, VHF3, UHF4 i UHF5. Powstawanie sieci kablowych i oferta dużej ilości programów stworzyła zapotrzebowanie na dodatkowe pasma telewizyjne. Nowoczesny telewizor standardowo posiada już tuner umożliwiający odbiór w pełnym paśmie od 110 MHz do 862 MHz obejmującym 94 kanały o rastrze 8 MHz.

 
Zakres I VHF 1 R1, R2 48,5... 56,5 MHz
Zakres II VHF 2 R3, R4, R5 58...66 MHz
Dolne pasmo specjalne midband S01...S08 110 ...174 MHz
Zakres III VHF 3 K06...K12 174 ... 230 MHz
Górne pasmo specjalne superband S09...S17 230 ... 302 MHz
Rozszerzone pasmo specjalne hyperband S18...S38 302 ... 470 MHz
Zakres IV UHV 4 K21...K37 470 ... 606 MHz
Zakres V UHV 5 K38...K69 606 ... 862 MKz
 

Zakresy I i II były wykorzystywane w standardzie OIRT, obecnie telewizja nie nadaje w tym paśmie. Posiadacze starszych odbiorników nie odbierają niektórych programów w paśmie specjalnym. W zależności od producenta i wieku telewizora brak będzie pasma hyperband, a czasami również superband i midband. W większości typów OTV jest możliwe rozszerzenie o kanały specjalne przez wymianę głowicy na tuner z pełnym pasmem kablowym. Najczęściej oryginalną głowicę można zamienić na hyperband bez żadnych przeróbek, dotyczy to tunerów przestrajanych syntezą napięciową. Bardziej skomplikowane jest gdy oryginalna głowica jest strojona syntezą częstotliwościową, wtedy dodatkowo trzeba dokonać zmiany w trybie serwisowym, a czasami wymienić procesor na inną wersje oprogramowania. Sporadycznie spotyka się telewizory gdzie taka wymiana jest zbyt kosztowna aby ją wykonywać, np. gdy głowica jest zintegrowana z modułem pośredniej częstotliwości. W przedstawionej poniżej tabelce wypisane są kanały telewizyjne z parametrami obowiązującymi w standardzie D1 dla telewizji kablowych w Polsce.

KANAŁ

WIZJA

FONIA PODSTAWOWA

FONIA A2

FONIA NICAM

KOLOR PAL

S01

111,25

117,75

117,51

117,1

115,68

S02

119,25

125,75

125,51

125,1

123,68

S03

127,25

133,75

133,51

133,1

131,68

S04

135,25

141,75

141,51

141,1

139,68

S05

143,25

149,75

149,51

149,1

147,68

S06

151,25

157,75

157,51

157,1

155,68

S07

159,25

165,75

165,51

165,1

163,68

S08

167,25

173,75

173,51

173,1

171,68

K06

175,25

181,75

181,51

181,1

179,68

K07

183,25

189,75

189,51

189,1

187,68

K08

191,25

197,75

197,51

197,1

195,68

K09

199,25

205,75

205,51

205,1

203,68

K10

207,25

213,75

213,51

213,1

211,68

K11

215,25

221,75

221,51

221,1

219,68

K12

223,25

229,75

229,51

229,1

227,68

S09

231,25

237,75

237,51

237,1

235,68

S10

239,25

245,75

245,51

245,1

243,68

S11

247,25

253,75

253,51

253,1

251,68

S12

255,25

261,75

261,51

261,1

259,68

S13

263,25

269,75

269,51

269,1

267,68

S14

271,25

277,75

277,51

277,1

275,68

S15

279,25

285,75

285,51

285,1

283,68

S15

287,25

293,75

293,51

293,1

291,68

S17

295,25

301,75

301,51

301,1

299,68

S18

303,25

309,75

309,51

309,1

307,68

S19

311,25

317,75

317,51

317,1

315,68

S20

319,25

325,75

325,51

325,1

323,68

S21

327,25

333,75

333,51

333,1

331,68

S22

335,25

341,75

341,51

341,1

339,68

S23

343,25

349,75

349,51

349,1

347,68

S24

351,25

357,75

357,51

357,1

355,68

S25

359,25

365,75

365,51

365,1

363,68

S26

367,25

373,75

373,51

373,1

371,68

S27

375,25

381,75

381,51

381,1

379,68

S28

383,25

389,75

389,51

389,1

387,68

S29

391,25

397,75

397,51

397,1

395,68

S30

399,25

405,75

405,51

405,1

403,68

S31

407,25

413,75

413,51

413,1

411,68

S32

415,25

421,75

421,51

421,1

419,68

S33

423,25

429,75

429,51

429,1

427,68

S34

431,25

437,75

437,51

437,1

435,68

S35

439,25

445,75

445,51

445,1

443,68

S36

447,25

453,75

453,51

453,1

451,68

S37

455,25

461,75

461,51

461,1

459,68

S38

463,25

469,75

469,51

469,1

467,68

K21

471,25

477,75

477,51

477,1

475,68

K22

479,25

485,75

485,51

485,1

483,68

K23

487,25

493,75

493,51

493,1

491,68

K24

495,25

501,75

501,51

501,1

499,68

K25

503,25

509,75

509,51

509,1

507,68

K26

511,25

517,75

517,51

517,1

515,68

K27

519,25

525,75

525,51

525,1

523,68

K28

527,25

533,75

533,51

533,1

531,68

K29

535,25

541,75

541,51

541,1

539,68

K30

543,25

549,75

549,51

549,1

547,68

K31

551,25

557,75

557,51

557,1

555,68

K32

559,25

565,75

565,51

565,1

563,68

K33

567,25

573,75

573,51

573,1

571,68

K34

575,25

581,75

581,51

581,1

579,68

K35

583,25

589,75

589,51

589,1

587,68

K36

591,25

597,75

597,51

597,1

595,68

K37

599,25

605,75

605,51

605,1

603,68

K38

607,25

613,75

613,51

613,1

611,68

K39

615,25

621,75

621,51

621,1

619,68

K40

623,25

629,75

629,51

629,1

627,68

K41

631,25

637,75

637,51

637,1

635,68

K42

639,25

645,75

645,51

645,1

643,68

K43

647,25

653,75

653,51

653,1

651,68

K44

655,25

661,75

661,51

661,1

659,68

K45

663,25

669,75

669,51

669,1

667,68

K46

671,25

677,75

677,51

677,1

675,68

K47

679,25

685,75

685,51

685,1

683,68

K48

687,25

693,75

693,51

693,1

691,68

K49

695,25

701,75

701,51

701,1

699,68

K50

703,25

709,75

709,51

709,1

707,68

K51

711,25

717,75

717,51

717,1

715,68

K52

719,25

725,75

725,51

725,1

723,68

K53

727,25

733,75

733,51

733,1

731,68

K54

735,25

741,75

741,51

741,1

739,68

K55

743,25

749,75

749,51

749,1

747,68

K56

751,25

757,75

757,51

757,1

755,68

K57

759,25

765,75

765,51

765,1

763,68

K58

767,25

773,75

773,51

773,1

771,68

K59

775,25

781,75

781,51

781,1

779,68

K60

783,25

789,75

789,51

789,1

787,68

K61

791,25

797,75

797,51

797,1

795,68

K62

799,25

805,75

805,51

805,1

803,68

K63

807,25

813,75

813,51

813,1

811,68

K64

815,25

821,75

821,51

821,1

819,68

K65

823,25

829,75

829,51

829,1

827,68

K66

831,25

837,75

837,51

837,1

835,68

K67

839,25

845,75

845,51

845,1

843,68

K68

847,25

853,75

853,51

853,1

851,68

K69

855,25

861,75

861,51

861,1

859,68 copyright  © "Serwis Tv"


Serwis Tv  | Programy gratis | LinkiSchematy Tv | Standardy TvZłącza AV